porady specjalistów

żywienie królików, świnek morskich i szynszyli

dział ten powstał dzięki współpracy z panem doktorem Jakubem Kliszczem, lekarzem weterynarii specjalizującym się w leczeniu królików i gryzoni. Informacje tu zawarte nie są tylko przepisane z „mądrych” źródeł, ale poparte wiedzą wyniesioną ze studiów oraz wieloletnim doświadczeniem w leczeniu tych zwierząt

rośliny jadalne, trujące oraz zasady zbierania i suszenia ziół

dział ten powstał przy współpracy specjalistów: lek. wet. Jakuba Kliszcza oraz mgr inż. Małgorzaty Świerczyńskiej. Prezentujemy tu wiedzę zdobytą na uczelniach, która jest poparta wieloletnim doświadczeniem. Przedstawiamy Wam również nasze własne zdjęcia ziół, co jest dowodem na to, że potrafimy rozpoznawać rośliny, o których piszemy, a więc znamy się na zielarstwie

Bibliografia:

 1. Adamson I. Fisher H. Amino Acid Requirement of the Growing Rabbit.
 2. Bikle D.D. (2009) Chapter 3 – Vitamin D: Production, Metabolism, and Mechanisms of Action
 3. Bradley-Bays T, Lightfoot T, Jorg M. Exotic Pet Behaviour. Saunders 2006
 4. Brown S. A. Suggested Vegetables and Fruits for a Rabbit Diet.
 5. Carpenter J. Exotic Animal Formulary, 4th Edition. Saunders 2012
 6. Cheeke P. R. Rabbit feeding and nutrition. Academic Press 1987
 7. Clauss M. Clinical Technique: Feeding Hay to Rabbits and Rodents. Elsevier 2012
 8.  Chełkowski J. Mikotoksyny, grzyby toksynotwórcze i mikotoksykozy
 9. Dittmer K.E, Thompson K.G. Vitamin D Metabolism and Rickets in Domestic Animals
 10. Donnelly T.M. The Merck Veterinary Manual. Guinea pig/ Chinchilla
 11. Dzierżanowska-Góryń D. Rezerwat szynszyli z bliska 2013
 12. Fudge A.M. Laboratoty Medicine. Avian and Exoctic Pets. Saunders 2000
 13. Gabrisch K, Peernel Z. Praktyka Kliniczna: Zwierzęta Egzotyczne. Galaktyka 2009
 14. Gawryszewska A. Witamina C: metabolism, znaczenie fizjologiczne i zastosowanie w terapii 2009
 15. Gliński Z, Kostro K, Gajęcki M. Mikozy i mikotoksykozy zwierząt. UP Lublin 2011
 16. Goszczyński W. Zoocydy w ochronie roślin. Wydawnictwo SGGW 1993
 17. Goudas P. and Lusis P. Case report. Oxalate nephrosis in chinchilla (Chinchilla laniger) 1970
 18. Górnicka J. Apteka Natury wydanie IV. Agencja wydawnicza Mostowski
 19. Gupta Ramesh C. Veterinary Toxicology: Basic and Clinical Principles. Academic Press 2011
 20. Hames B.D, Hooper N.M: Krótkie wykłady. Biochemia. Metabolizm aminokwasów.
 21. Harcourt-Brown F. Causes and Clinical Manifestations of Dental Disease in Pet Rabbit 2005
 22. Harcourt-Brown F. Textbook of rabbit medicine. Butterworth Heinemann 2002.
 23. Harcourt-Brown F. The Progressive Syndrome of Acquired Dental Disease in Rabbits 2009
 24. Holowaychuk M. K. Renal failure in a guinea pig (Cavia porcellus) following ingestion of oxalate containing plants 2006
 25. Johnson. Exotic Companion Medicine handbook for Veterinarians 1996
 26. Krzymowski T., Przała J. Fizjologia zwierząt. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 2005
 27. Kublik C, Piasecka K, Anyszka A, Bielecki S. Polifruktany i fruktooligosacharydy. (FOS) – występowanie, otrzymywanie i zastosowanie.
 28. Lewandowska L. Króliki – żywienie. 2005
 29. Meredith A. The Importance of Diet in Rabbits 2010
 30. Oglesbee B.L. The 5-minute veterinary consult. Blackwell Publishing 2006
 31. Popesco P, Rajtova V, Horak J. Atlas anatomii małych zwierząt laboratoryjnych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 2010
 32. Quesenberry K.E, Carpenter J.W. Ferrets, Rabbits and Rodents Clinical Medicine and Surgery 2nd edition. Saunders 2004
 33. Richardson V. Diseases of Domestic Guinea Pigs. John Wiley & Sons 2011
 34. Richardson V. (2003) Rabbit: Health, Husbandry and Diseases. Blackwell Publishing.
 35. Richardson V. (1999) Rabbit Nutrition. Coney Publications.
 36. Schollenberger A. Wykłady dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW 2006 – 2010
 37. Sergeev IN, Arkhapchev YP, Spirichev VB. Ascorbic acid effects on vitamin D hormone metabolism and binding in guinea pigs.
 38. Seńczuk J. Toksykologia wydanie IV. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2002
 39. Subcommittee on Laboratory Animal Nutrition. Nutrient Requirements of Laboratory Animals 4th edition (1995). National Academy Press
 40. Te Selle E. in consultation with Cindy McBee. Natural Nutrition Part I: The Importance of Fiber
 41. Te Selle E. in consultation with Cindy McBee . Natural Nutrition Part II: Pellets and Veggies
 42. Vanderlip S.L. (2006) The Chinchilla handbook
 43. Warchulska K, Sobczak-Filipiak M, Bielecki W. Vitamin C deficiencies in the guinea pig (Cavia aperea f. porcellus) kept as companion animals. Polish Journal of Veterinary Sciences 2013

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1984 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 94 nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 nr 43 poz. 170) oraz zmianami z dnia 09 maja 2007 roku (Dz. U. nr 99 poz. 662) za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie treści niniejszej pracy bez zgody właściciela grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5 (art. 115.1)