Dział porad od specjalistów​

Dział porad zawiera artykuły i tabele dotyczące żywienia królików i gryzoni oraz zielnik ze spisem roślin jadalnych i trujących. Artykuły tu zamieszczone powstały dzięki współpracy z doktorem Jakubem Kliszczem - specjalistą w leczeniu królików i gryzoni oraz naszym specjalistą mgr inż. zielarstwa. W zielniku znajdziecie zdjęcia naszego autorstwa, co ułatwi Wam rozpoznanie napotkanych roślin.

lek wet Jakub Kliszcz

Bibliografia:

Adamson I. Fisher H. Amino Acid Requirement of the Growing Rabbit.

Bikle D.D. (2009) Chapter 3 – Vitamin D: Production, Metabolism, and Mechanisms of Action

Bradley-Bays T, Lightfoot T, Jorg M. Exotic Pet Behaviour. Saunders 2006

Brown S. A. Suggested Vegetables and Fruits for a Rabbit Diet.

Carpenter J. Exotic Animal Formulary, 4th Edition. Saunders 2012

Cheeke P. R. Rabbit feeding and nutrition. Academic Press 1987

Clauss M. Clinical Technique: Feeding Hay to Rabbits and Rodents. Elsevier 2012

Chełkowski J. Mikotoksyny, grzyby toksynotwórcze i mikotoksykozy

Dittmer K.E, Thompson K.G. Vitamin D Metabolism and Rickets in Domestic Animals

Donnelly T.M. The Merck Veterinary Manual. Guinea pig/ Chinchilla

Dzierżanowska-Góryń D. Rezerwat szynszyli z bliska 2013

Fudge A.M. Laboratoty Medicine. Avian and Exoctic Pets. Saunders 2000

Gabrisch K, Peernel Z. Praktyka Kliniczna: Zwierzęta Egzotyczne. Galaktyka 2009

Gawryszewska A. Witamina C: metabolism, znaczenie fizjologiczne i zastosowanie w terapii 2009

Gliński Z, Kostro K, Gajęcki M. Mikozy i mikotoksykozy zwierząt. UP Lublin 2011

Goszczyński W. Zoocydy w ochronie roślin. Wydawnictwo SGGW 1993

Goudas P. and Lusis P. Case report. Oxalate nephrosis in chinchilla (Chinchilla laniger) 1970

Górnicka J. Apteka Natury wydanie IV. Agencja wydawnicza Mostowski

Gupta Ramesh C. Veterinary Toxicology: Basic and Clinical Principles. Academic Press 2011

Hames B.D, Hooper N.M: Krótkie wykłady. Biochemia. Metabolizm aminokwasów.

Harcourt-Brown F. Causes and Clinical Manifestations of Dental Disease in Pet Rabbit 2005

Harcourt-Brown F. Textbook of rabbit medicine. Butterworth Heinemann 2002

Harcourt-Brown F. The Progressive Syndrome of Acquired Dental Disease in Rabbits 2009

Holowaychuk M. K. Renal failure in a guinea pig (Cavia porcellus) following ingestion of oxalate containing plants 2006

Johnson. Exotic Companion Medicine handbook for Veterinarians 1996

Krzymowski T., Przała J. Fizjologia zwierząt. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 2005

Kublik C, Piasecka K, Anyszka A, Bielecki S. Polifruktany i fruktooligosacharydy. (FOS) – występowanie, otrzymywanie i zastosowanie

Lewandowska L. Króliki – żywienie 2005

Meredith A. The Importance of Diet in Rabbits 2010

Oglesbee B.L. The 5-minute veterinary consult. Blackwell Publishing 2006

Popesco P, Rajtova V, Horak J. Atlas anatomii małych zwierząt laboratoryjnych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 2010

Quesenberry K.E, Carpenter J.W. Ferrets, Rabbits and Rodents Clinical Medicine and Surgery 2nd edition. Saunders 2004

Richardson V. Diseases of Domestic Guinea Pigs. John Wiley & Sons 2011

Richardson V. (2003) Rabbit: Health, Husbandry and Diseases. Blackwell Publishing

Richardson V. (1999) Rabbit Nutrition. Coney Publications

Schollenberger A. Wykłady dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW 2006 – 2010

Sergeev IN, Arkhapchev YP, Spirichev VB. Ascorbic acid effects on vitamin D hormone metabolism and binding in guinea pigs

Seńczuk J. Toksykologia wydanie IV. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2002

Subcommittee on Laboratory Animal Nutrition. Nutrient Requirements of Laboratory Animals 4th edition (1995). National Academy Press

Te Selle E. in consultation with Cindy McBee. Natural Nutrition Part I: The Importance of Fiber

Te Selle E. in consultation with Cindy McBee . Natural Nutrition Part II: Pellets and Veggies

Vanderlip S.L. (2006) The Chinchilla handbook

Warchulska K, Sobczak-Filipiak M, Bielecki W. Vitamin C deficiencies in the guinea pig (Cavia aperea f. porcellus) kept as companion animals. Polish Journal of Veterinary Sciences 2013

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1984 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 94 nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 nr 43 poz. 170) oraz zmianami z dnia 09 maja 2007 roku (Dz. U. nr 99 poz. 662) za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie treści niniejszej pracy bez zgody właściciela grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5 (art. 115.1)

Close Menu